Ръководство за Call Center за IVR софтуер

Р

Това ръководство ще ви научи за софтуера на IVR call center. Ще научите основите, ще получите съвети, ще намерите съвети, ще видите тенденции и много други!

Кол центрове и IVR софтуер

В исторически план центровете за обаждания са определени като отдел, използван за даване или получаване на информация от името на компанията или организацията. Днес е ясно, че автоматизацията на бизнес разговорите се е развила.

Иновациите в софтуера за гласов отговор дадоха възможност да се разглежда контактният център като нещо повече от комуникационен център. Всъщност някои може да стигнат дотам, че да го опишат като a динамичен и стратегически бизнес ход.

Това е така, защото софтуерът, за разлика от хардуера, е разнообразен.

Категории приложения:

Управление на персонала

Анализ и отчитане

CRM / Олово улавяне

Ще видите бизнеси, които го използват за обучение на служители, проследяване на операциите и рентабилността въз основа на получените обаждания и дори за подобряване на управлението на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Нека разгледаме по-отблизо всяка категория и какво е необходимо за успеха.

Софтуер, който е предназначен за помощен персонал често включва планиране, докладване за работа и техническа поддръжка. Това е малко по-различно от конвенционалните приложения, тъй като се фокусира върху удовлетворяването на нуждите и притесненията на служителя, а не на тези на повикващия.

Какво е необходимо: Приложения, които спестяват време, намаляват грешките и свеждат до минимум разочарованията, които могат да възпрепятстват производителността.

Приложения за анализ и отчитане може да включва както основни, така и разширени опции, като например предоставяне на стенограми на повиквания или създаване на записи за повикващите, с подробности за това защо повикването, подпомогнато с гласов отговор, е било прехвърлено на работещ служител.

Какво е необходимо: Приложения, които точно отчитат информация въз основа на това, което клиентът иска.

CRM и софтуер за улавяне на олово просто се отнася до решенията за гласов отговор, които зависят от специфични данни и записи на повикващия.

Какво е необходимо: Приложения, които могат да си взаимодействат в реално време.

Във всеки случай софтуерът може да играе важна роля, за да помогне на компанията да балансира ключовите области. Прочетете за съвети за това как мениджърите могат да използват софтуер по начин, който увеличава отчетността, рационализира процедурите и прецизира автоматизацията на разговорите.

Съвети за мениджърите

Обикновено мениджърите се оказват начело, когато става въпрос за внедряване на нов софтуер. Тъй като помощният персонал ще се представи на пикови нива, когато бъде държан отговорен за услугите, които предоставя, зависи от мениджърите да гарантират, че всички са на една и съща страница, така да се каже.

Ето няколко съвета за облекчаване на прехода, ако вашата компания тепърва започва:

  • Уверете се, че ключовите служители разбират как да го използват и знаят как да получат помощ, когато имат нужда от нея
  • Координирайте се с вътрешните отдели, така че повикванията да се насочват по подходящ начин
  • Провеждайте редовни срещи на персонала, за да знаете какво работи и кое не

Нови и предстоящи индустриални тенденции

През тази година се появиха няколко нови и вълнуващи тенденции. Едно от най-интересните разработки е как решенията за гласов отговор се интегрират с мобилните устройства на обаждащия се. Идеята е, че съответните потребителски данни като сърфиране в мрежата, текстове и изтеглени приложения могат да бъдат заснети и въведени в съществуващата база данни на компанията.

Намиране на повече ресурси

Нито едно ръководство не е пълно без списък с допълнителни ресурси. Ето списък на полезните сайтове с повече ресурси за кол центрове:

TMCNet

Контакт център Свят

Свързана планета онлайн

Voip-News

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

Logo


All rights reserved