Какво представлява услугата KHALMNPR.EXE? Обработка на беседа

К

KHALMNPR.EXE е услуга за абстракция на хардуер. За да бъдем точни, слоят хардуерна абстракция на Logitech Bluetooth мишка. “Хардуерен абстракционен слой” е интерфейс, който предлага поддръжка на устройства за свързване с компютъра, без да променя всяко приложение, което използва устройството.

Неговата функция е основно на преводач, действащ като междинен продукт между хардуерния слой и слоя на софтуерното приложение, с който потребителят взаимодейства. Хардуерният абстракционен слой може да бъде извикан от ядрото на операционната система или от драйвер на устройство. И в двата случая програмата за повикване може да взаимодейства с устройството по-общо с по-голяма гъвкавост.

Процесът KHALMNPR е мониторът за чувствителност на мишката на Logitech. Когато активирате собственото управление на чувствителността на Logitech, този процес е необходим. Това ще ви позволи да промените чувствителността на ниво програма, като използвате техния мениджър на профили в SetPoint. KHALMNPR.EXE е процес, инсталиран заедно с мишки Logitech, който позволява разширена конфигурация и диагностика на гамата от мултимедийни продукти. KHALMNPR.EXE е софтуерна програма, която може да е била на вашия компютър от деня, в който сте го закупили, тъй като това име на файл също идва от Logitech.

За да разберете, че тази програма не е шпионски софтуер, винаги проверявайте дали файлът е на правилното място. Този файл обикновено е свързан с периферните устройства на Logitech и позволява различни промени в контрола и конфигурацията на тези хардуерни устройства. Този файл се счита за безопасен и не е свързан със шпионски или рекламен софтуер. Файлът KHALMNPR.EXE се намира в подпапка на “C: Program Files Common Files” (главно C: Program Files Logitech SetPoint ). Тази програма е несъществен процес, но не трябва да се прекратява, освен ако не се подозира, че причинява проблеми (обяснено по-долу).

About the author

By user

Recent Posts

Recent Comments

Archives

Categories

Meta

Logo


All rights reserved